Návrhy rozpočtu 2017

Návrh rozpočtu na provoz příspěvkové organizace na rok 2017

list č.1

 

 

 

 

Název příspěvkové organizace (dále jen PO)

 

 

Mateřská škola Pavlov, 23. dubna 10  - HORNÍ VĚSTONICE

 

 

 

 

 

 

Účet

Náklady  - doplní PO

Požadavek v Kč

Poznámka

501

Spotřeba materiálu

160 000

 

502

Spotřeba energie

92 000

 

503

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

0

 

511

Opravy a udržování

0

 

512

Cestovné

0

 

513

Náklady na reprezentaci

0

 

518

Ostatní služby

40 000

 

521

Mzdové náklady

33 000

 

524

Zákonné sociální pojištění

13 000

 

549

Ostatní náklady z činnosti

0

 

551

Odpisy dlouhodobého majetku

0

 

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

0

 

562

Úroky

0

 

569

Ostatní finanční náklady

0

 

Celkem

 

343 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účet

Výnosy

Hlavní činnost

Doplňková činnost

601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0

 

602

Výnosy z prodeje služeb

143 500

 

603

Výnosy z pronájmu

0

 

604

Výnosy z prodaného zboží

0

 

662

Úroky

0

 

649

Ostatní činnosti z činnost

0

 

celkem

 

143 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem:

343500

 

 

 

 

 

Výnosy celkem:

143 500

 

 

 

 

 

Použití rezervního fondu:

0

 

 

 

 

 

Požadovaná dotace:

200 000

 

 

 

 

 

Účet

Vyplní účetní (finanční odbor, apod.)

Zůstatek Kč

Poznámka

413

zůstatek rezervního fondu

325 045

 

414

zůstatek rezervního fondu (nevázané finance)

0

 

416

zůstatek investičního fondu (fondu investic)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil (a):  Dana Valkovičová

Dne: 25. 1. 2017

Podpisy

 

 

 

 

Ředitelka PO: Jitka Poňuchálková

 

 

 

Návrh rozpočtu na provoz příspěvkové organizace na rok 2017

list č.1

 

 

 

 

Název příspěvkové organizace

 

 

Mateřská škola Pavlov, 23. dubna 10  PAVLOV

 

 

 

 

 

 

Účet

Náklady  - doplní PO

Požadavek v Kč

Poznámka

501

Spotřeba materiálu

180 000

 

502

Spotřeba energie

132 000

 

503

Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek

0

 

511

Opravy a udržování

0

 

512

Cestovné

0

 

513

Náklady na reprezentaci

0

 

518

Ostatní služby

40 000

 

521

Mzdové náklady

33 000

 

524

Zákonné sociální pojištění

13 000

 

549

Ostatní náklady z činnosti

0

 

551

Odpisy dlouhodobého majetku

0

 

558

Náklady z drobného dlouhodobého majetku

10 000

 

562

Úroky

0

 

569

Ostatní finanční náklady

0

 

Celkem

 

408 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Účet

Výnosy

Hlavní činnost

Doplňková činnost

601

Výnosy z prodeje vlastních výrobků

0

 

602

Výnosy z prodeje služeb

158 000

 

603

Výnosy z pronájmu

0

 

604

Výnosy z prodaného zboží

0

 

662

Úroky

0

 

649

Ostatní činnosti z činnost

0

 

celkem

 

158 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náklady celkem:

408000

 

 

 

 

 

Výnosy celkem:

158 000

 

 

 

 

 

Použití rezervního fondu:

0

 

 

 

 

 

Požadovaná dotace:

250 000

 

 

 

 

 

Účet

Vyplní účetní (finanční odbor, apod.)

Zůstatek Kč

Poznámka

413

zůstatek rezervního fondu

325 045

 

414

zůstatek rezervního fondu (nevázané finance)

0

 

416

zůstatek investičního fondu (fondu investic)

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhotovil (a):  Dana Valkovičová

Dne: 25. 1. 2017

Podpisy

 

 

 

 

Ředitelka PO: Jitka Poňuchálková

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Pavlov,okres Břeclav, příspěvková organizace

23.dubna 10
Pavlov
69201


tel.: 774 74 24 24 Pavlov
tel.: 774 74 24 25 Horní Věstonice
IDDS: cu6kwxk