Povinně zveřejňované informace

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup podle přílohy vyhlášky č. 442/2006 Sb.:

 

 1. Název povinného subjektu

Mateřská škola Pavlov, okres Břeclav, příspěvková organizace

 1. Důvod a způsob založení 

 2. Organizační struktura

           Ředitelka školy – učitelky

                                       asistentky pedagoga

                                       školnice

                                       vedoucí školní jídelny - kuchařky

 1. Kontaktní spojení

           Mateřská škola Pavlov,okres Břeclav, příspěvková organizace

           23.dubna 10

           69201 Pavlov

           Tel.: 774 74 24 24

           Tel.: 774 74 24 25 - pracoviště Horní Věstonice

           E-mail: mspavlovavestonice@seznam.cz

           www.mspavlov.cz

           Identifikátor datové schránky: cu6kwxk

 

 1. Bankovní spojení

             č.ú. 2701229659 / 2010


 

            75024462

 

 1. DIČ

 2. Dokumenty (seznam hlavních dokumentů, rozpočet)

ŠŘ 

úplata 

Rozpočet - viz Úřední deska


 

 1. Poskytované informace

 2. Místo a způsob, kde lze podat žádost, stížnost nebo jiný podnět a obdržet rozhodnutí

 3. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek (odvolání) proti rozhodnutím

 4. Seznam používaných formulářů, způsob a místo, kde je lze získat

 5. Popisy postupů – návody na řešení životních situací

 6. Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž povinný subjekt jedná a rozhoduje

 7. Úhrady za poskytování informací (sazebník)

 8. Licenční smlouvy

 9. Výroční zpráva o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb.

 


Kontakt

Mateřská škola Pavlov,okres Břeclav, příspěvková organizace

23.dubna 10
Pavlov
69201


tel.: 774 74 24 24 Pavlov
tel.: 774 74 24 25 Horní Věstonice
IDDS: cu6kwxk
č.ú. 2701229659 / 2010